nai010 uitgevers, Rotterdam

Boekpublicatie ‘Too Big. Rebuild by Design’s Transformative Response to Climate Change’

Meer subsidies

Trancity, Haarlem |Gerealiseerd

Engelstalige publicatie met als werktitel ‘Frame the City’… Read More

Uitgeverij Blauwdruk |Gerealiseerd

Wageningen: publicatie Duurzame landschapsarchitectuur… Read More

Henry Endemann, TU Delft

Reiskosten naar China voor masteronder-zoek naar transformatie van peri-urban regio’s… Read More

Lodewijk Luken, TU Delft

Reiskosten Ilha Paquetá, Brazilië, afstudeerproject binnen de leerstoel ‘Architectural Engineering’… Read More
bekijk alle subsidies