Mia Barnard, TU Delft

Reiskosten ivm masteronderzoeksproject “From too little to too much” – The impact of Anthropocene and the theory of imperialism had, and has today, on the informal settlement (townships) of Katutura (Windhoek, Namibia) leading to two unique consequences for rapid urbanisation: Climate-Change (climate refugees) and the suppression of Nomadic cultures (restricted movement and limited and unfavourable designated living environments).

Meer subsidies

Deltametropool, Rotterdam

Publicatie ‘Dirk Frieling – samen Nederland maken’ (werktitel)… Read More

Daan Verhorst, Universiteit Wageningen

Reiskosten voor masteronderzoek naar groene gevels in Singapore. Read More

NO.ORDPEIL landschap.erfgoed

Project ‘Dijkenlandschap Fryslân. Karakteristieke kenmerken van Friese dijken en de klimaatbestendige kansen’… Read More

Sverre van Klaveren, Wageningen University

Reiskosten ivm afstudeeronderzoek naar waterveiligheid bij CSIR Zuid-Afrika… Read More
bekijk alle subsidies