Dylan Ahern, Universiteit Utrecht

Reiskosten naar São Paulo, Brazilië, voor masteronderzoek naar inclusieve planologie binnen stedelijk transportproject in de favelas .

Meer subsidies

Van Eesterenmuseum |Gerealiseerd

Amsterdam: themaproject ‘Werk in West’ met diverse activiteiten in 2015… Read More

nai010 uitgevers, Rotterdam

Publiekspublicatie van het promotie-onderzoek ‘Spaces of Culture’… Read More

H+N+S Landschapsarchitecten

Ruimtelijk onderzoek naar het boezemsysteem van N- en Z-Holland… Read More

Jap Sam Books

Tweetalige publicatie over een jaren 70 experimenteel Nederlands stadspark… Read More
bekijk alle subsidies