Carolina Eboli, TU Delft

Reiskosten Masteronderzoek Project under Smart Cities and Urban Metabolism Research Group

Meer subsidies

Uitgeverij Blauwdruk |Gerealiseerd

Publicatie maartnummer Blauwe Kamer: een themadossier over Almere… Read More

Franka van Marrewijk, TU Delft

Reiskosten voor masteronderzoek naar de rol van spatial framework within the African global city… Read More

Sonja de Boer, Amsterdam

Studie en verbeelding naar invloed van veranderende landschap op identiteit van bewoners van Bijlmer afgelopen 50 jaar… Read More

ISOCARP2015 |Gerealiseerd

Publicatie ‘Urban Challenge Book’ met resultaten van congres Cities save the world… Read More
bekijk alle subsidies