Asmeeta Das Sharma, TU Delft

Reiskosten voor masteronderzoek naar de rol van stadsplanning en strategie bij de crisis van klimaatvluchtelingen

Meer subsidies

Future Cities

Presentatie van multimediaproject tijdens Habitat III, VN-conferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling. Read More

Raul Alejandro Martinez Medina, TU Delft

Reiskosten naar Mexico voor masteronderzoek in de Metropolitan Area of the Valley of Mexico… Read More

Daniel Keith Guerrini, Universiteit Utrecht

Reiskosten ivm veldonderzoek in Khartoum in kader masterstudie… Read More

Stichting Oase |Gerealiseerd

publicatie tijdschrift OASE: ‘Grenzenloos: transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw’… Read More
bekijk alle subsidies