FAQ

Een overzicht van de meest gestelde vragen met betrekking tot de Open Oproep ‘Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld’.

Wanneer is de deadline voor het indienen?

De deadline voor de eerste ronde is 28 oktober 2022. Op 9 december 2022 wordt bekend gemaakt welke 6 inzendingen hun onderzoeksvoorstel mogen pitchen aan de jury. De pitch voor de tweede ronde vindt plaats op 19 januari 2023 in het Van Eesteren Paviljoen Amsterdam.

Is het mogelijk een al lopend project in te brengen waarbij samengewerkt wordt met een opdrachtgever?

Ja, op voorwaarde dat het past binnen de doelstellingen en tot concrete uitwerking zou kunnen leiden.

Is er sprake van invloed/sturing vanuit de EFL op de inzending?

Voor de eerste inzending niet. Eventueel kan de jury suggesties meegeven aan de zes inzendingen die uitgenodigd worden om hun voorstel te pitchen.

Zijn er richtlijnen voor de teamgrootte?

Wij zijn uitgegaan van minimaal 3 en maximaal 5 teamleden vanuit verschillende kennisvelden en achtergronden.

Aan welke eisen moet de inzending voor de eerste ronde voldoen?

Er zijn de volgende eisen:

1. Een schriftelijk document met algemene reflectie op het onderwerp klimaatrechtvaardigheid en de effecten daarvan op de samenleving en de fysieke omgeving op maximaal 3 A3’s, beeldmateriaal ter ondersteuning (foto’s, animaties, video etc.) en een introductie van het team met cv’s en relevant werk.
2. Een korte beschrijving van de kern van het voorstel in maximaal 250 woorden in een word-bestand en één kenmerkende afbeelding in JPEG-formaat, maximaal 5 MB.

Aan de hand van welke criteria wordt besloten of een project goed is?

Eerste ronde:
– de visie op klimaatrechtvaardigheid in relatie tot de omgeving
– de transdisciplinaire kracht van het team
– de gekozen ruimtelijke expressie (mag ook een referentie zijn)

Tweede ronde:
– de overtuigingskracht van het voorstel
– de originaliteit van de aanpak en het werkplan
– de mate waarin het voorstel toepasbaar is

Nadere inhoudelijke criteria zijn er niet. De EFL Stichting wil met deze Open Oproep juist zoveel mogelijk verschillende invalshoeken ophalen. Wel is het belangrijk om inzicht te krijgen op welke manier de inzenders hun visie het komende jaar willen concretiseren. Een meer uitgewerkt voorstel hiervoor wordt verwacht in de tweede ronde.

Kan de aanvraag naast over mensen, ook betrekking hebben op dieren en andere wezens?

Het staat de inzender vrij om zelf met voorstellen te komen. Dus ja.

Zijn jullie op zoek naar gebiedsspecifieke oplossingen?

Het is fijn als een idee herhaalbaar is, dat het ook op andere plekken toepasbaar is.

Moet de aanvrager een ruimtelijke ontwerper zijn?

De EFL Stichting verbindt ontwerp met beleid en onderzoek. Vereist is dat er één ruimtelijk ontwerper in het team zit.

Hoe definieer je klimaatrechtvaardigheid en zou dat geen onderdeel van de opdracht moeten zijn?

Het definiëren van klimaatrechtvaardigheid is de essentie is van de uitvraag dat we graag gekoppeld zien aan een concrete onderzoeksvraag.