De socio-ruimte van Tummers

Op 30 november is de tentoonstelling ‘Jacobs droom’ geopend in het Schunck Museum in Heerlen, over het werk van Nic Tummers. Tummers was een beeldend kunstenaar en architectuurcriticus in de jaren 50, bekend als vurig pleitbezorger van de ‘socio-ruimte’, een interdisciplinaire benadering van beeldende kunst, architectuur en stedenbouw midden in de samenleving.

De dochter van Nic, Tamira Tummers, doet onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip ruimte in werken en teksten van Nic Tummers. Zij geeft 10 en 17 december een rondleiding door de tentoonstelling.

Meer informatie over de tentoonstelling vind je op de website van het museum.

More current

Seminar ‘Absolutely fabulous!’

Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog heerste er een verlangen naar optimistische ontwerpen. Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten speelden een belangrijke rol in… Read More

Slotevent ‘Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld’

Op 11 april 2024 presenteerden in The Grey Space in the Middle drie teams in opdracht van de EFL-Stichting hun resultaten en bevindingen over de ruimtelijke… Read More
all notices