Seminar ‘Absolutely fabulous!’

Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog heerste er een verlangen naar optimistische ontwerpen. Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten speelden een belangrijke rol in dit proces. Ze leverden ontwerpen die getuigden van een groot geloof in maakbare samenlevingen. Deze ontwerpen staan centraal tijdens het seminar Absolutely fabulous!: Optimistic designs for new societies (1945-1985)’.

Het seminar zal plaatsvinden op 25 januari 2024, in de Berlagezalen van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tijdens deze bijeenkomst zullen drie recente publicaties over dit onderwerp worden gepresenteerd:

Wido Quist (secretaris-generaal DOCOMOMO International en Hoofd sectie Erfgoed & Architectuur, faculteit Bouwkunde van de TU delft): ‘Shared heritage Africa, rediscovering masterpieces’;

Esther Gramsbergen (redacteur OverHolland, onderzoeker en docent faculteit Bouwkunde van de TU Delft): ‘Campus Utopias, creative rereading’;

Kees Somer (tot 1 januari 2024 hoofdredacteur van het Bulletin KNOB en architectuurhistoricus bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed): ‘Theme issue Post 65’

Het seminar wordt ingeleid door Reinout Rutte (stedenbouwkundig en architectonisch historicus aan de leerstoel Geschiedenis van Architectuur en stedenbouw, faculteit Bouwkunde van de TU Delft). De tijdsduur van de lezingen zal zijn van 2 u ’s middags tot 5 u. Na de lezingen is er gelegenheid voor een borrel. Deelname is gratis, aanmelden kan via deze link. De EFL Stichting is blij de afgelopen periode te hebben kunnen bijdragen aan publicaties van KNOB.

Foto: Roos Aldershoff

Meer actueel

Symposium over ruimtelijke rechtvaardigheid in de praktijk

Onze leerstoelhouder op de TU Delft, Caroline Newton, organiseert met het Centre for the Just City een symposium over ruimtelijke rechtvaardigheid in de praktijk! Discussies… Read More

De socio-ruimte van Tummers

Op 30 november is de tentoonstelling ‘Jacobs droom’ geopend in het Schunck Museum in Heerlen, over het werk van Nic Tummers. Tummers was een beeldend… Read More
alle berichten