Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Disclaimer

Een vrijwaringsclausule of disclaimer is een korte tekst waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid of situatie afwijst of beperkt. Het woord disclaimer is afkomstig van het Engelse werkwoord to disclaim, wat “afwijzen” of “verwerpen” betekent.