TU Delft

Port City Atlas: Mapping European Port City Territories: From understanding to design.

Met de voorgestelde Port City Atlas wordt beoogd beter inzicht te krijgen in de complexiteit van havenstad regio’s in Europa, door het uniform in kaart brengen van een 100-tal stedelijke havengebieden. De uniforme visualisatie met kaarten en infographics biedt een basis voor vergelijkende analyse die verder gaat dan casestudy-benaderingen die vaak gebonden zijn aan nationale contexten, bepaalde talen of disciplinaire benaderingen. Wetenschappers die zich met havensteden bezighouden, verdelen zich vaak in groepen met verschillende temporele, ruimtelijke en disciplinaire perspectieven, en hebben de neiging zich te concentreren op specifieke casestudies, waarbij verschillende onderzoeksmethoden en visualisaties worden gebruikt. Deze diversiteit in onderzoek maakt het moeilijk om havensteden met elkaar te vergelijken. In de lijn van Van Lohuizen en Van Eesteren, wordt beoogt met deze onderzoeksmethode beter grip te krijgen op stedelijke (haven) regio’s en kennis te vergaren die noodzakelijk is voor toekomstig planning en ontwerp. Deze gids zal ter beschikking worden gesteld aan onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het in kaart brengen van stedelijke (haven)regio’s.

Studenten en wetenschappers zullen de Port City Atlas gebruiken als referentiekader of startpunt voor vervolgonderzoek. De Atlas kan ook als studieboek dienen voor online onderwijs dat momenteel (mede door de auteurs van deze publicatie) op de TU Delft wordt aangeboden. Studenten kunnen de Atlas gebruiken voor extra verdieping in het onderwerp of als voorbeeld voor hoe cartografie en kaarten als instrument voor wetenschappelijk onderzoek kunnen dienen.

More grants

Asmeeta Das Sharma, TU Delft

Travel expenses for master research on the role of urban planning and strategy in the crisis of climate refugees... Read More

W-Architectuurstudio Team W, Amsterdam

Project Rooted Urbanism, een bottom-up, duurzame benaderwijze voor gebiedsontwikkeling vanuit sociaal en ecologisch perspectief, betreft een bottom-up,… Read More

Õnne Kask, Wageningen University

Tallinn, Estonia travel expenses for master research on cycling school children... Read More

Trancity, Haarlem | Realised

Publication "Atlas Western Garden Cities Amsterdam 2.0"... Read More
view all grants