Nathan Andreas, University of Cambridge, UK

Reiskosten ivm masteronderzoek Real Estate Finance aan het departement van Land Economy.

De grote opgaven waar wij als Nederland op dit moment voor staan zijn vooral ruimtelijke opgaven die te maken hebben stikstof, klimaat en woningbouw. Wat deze opgaven met elkaar gemeen hebben is dat zij intrinsiek verbonden zijn met de bebouwde wereld en een integrale oplossing vereisen. Om deze reden bestaat er een grote noodzaak voor effectieve dialoog en samenwerking tussen de domeinen van beleid, recht en financiering om deze uitdagingen aan te gaan. Echter, in de huidige praktijk lijkt er eerder sprake te zijn van silo-denken binnen de losstaande domeinen, wat leidt tot een belemmering in de implementatie van duurzame en effectieve oplossingen. Het doel van dit onderzoek is om de huidige interactie tussen de domeinen van beleid, recht en financiering in de context van stedelijke ontwikkeling en planning in Nederland te analyseren. Het project beoogt knelpunten en kansen voor verbeterde samenwerking en integratie te identificeren, en voorstellen te doen voor beleid en praktijken die de dialoog tussen deze domeinen bevorderen.

More grants

Archis Foundation, Amsterdam

Publication 'Paths through the Jungle' The publication will be a collection of articles - both a snapshot of the... Read More

St. Friends of the City Archives, Amsterdam

Amsterdam compact city 1974-2020. The legacy of Michael van der Vlis, phase 1... Read More

nai010 publishers, Rotterdam

Public publication of the PhD thesis 'Spaces of Culture'... Read More

COCOCAN, Amsterdam | Realised

Home at Work' project for phase 2 of design research... Read More
view all grants