Polis Platform for Urbanism and Landscape Architecture, TU Delft

Urbanism and Landscape Week 2018: Floworld

Meer subsidies

ISOCARP2015 |Gerealiseerd

Publicatie ‘Urban Challenge Book’ met resultaten van congres Cities save the world… Read More

Anna Klimczak, TU Delft

Reiskosten naar Polen ivm masteronderzoek als onderdeel van thema: ‘Imagining (European) regions’. Read More

Marcel van Engelen, Amsterdam

Publicatie met als werktitel ‘De transformatie van Amsterdam’… Read More

Studio L A

Tweetalige publicatie Inclusive cities / Inclusieve steden. Read More
bekijk alle subsidies