Krijn Nugter, Ac. van Bouwkunst Amsterdam

Reiskosten ivm Masteronderzoek ‘Using Matauranga Maori to adapt to climate change’.

Landschapsarchitecten hebben een steeds grotere verantwoordelijk om de klimaatproblematiek te reduceren. Vorig jaar is bijvoorbeeld in mijn vakgebied de prijs voor ‘architect van het jaar 2021’ toegekend aan een landschapsarchitect en daarmee is de boodschap gegeven dat bouwen inherent is aan radicale vergroening. Tegelijkertijd krijgt op maatschappelijk niveau het ‘rechten geven aan de natuur’ een steeds luidere stem in de politiek. Dit laatste kent zijn oorsprong o.a. uit Nieuw-Zeeland, specifiek vanuit de inheemse bevolking: de Maori. De huidige ontwerp- en onderzoeksprocessen in de landschapsarchitectuur zijn niet toereikend genoeg zijn om daadwerkelijk de omslag te kunnen maken in het reduceren van de klimaatproblematiek. De huidige processen zijn rationeel van aard en geredeneerd vanuit de wetenschap. Omdat de wetenschap juist ook een enorme bijdrage heeft geleverd aan de klimaatsverandering denk ik dat het zeer relevant is (en inspirerend!) om te onderzoeken hoe een landschappelijk ontwerp eruit kan zien als dit vanuit een ander perspectief wordt bekeken en ik verwacht dat een holistisch en cultureel filosofisch afstudeeronderzoek hierbij kan helpen.

Vanwege het bovenstaande wil ik in mijn afstudeeronderzoek ontwerpprincipes herleiden uit de levensfilosofie van Maori en toepassen in een casestudie in de Hauraki Plains, zie afstudeervoorstel. In de levensfilosofie van Maori heeft de relatie tussen de mens, de aarde en al het levende en niet levende op aarde een heel andere betekenis heeft dan ik gewend ben. Deze relatie is van holistische aard waarin de balans der dingen fundamenteel is en niet verstoord kan worden. Zo is het niet denkbaar om natuurlijke bronnen uit te putten, omdat dat de totale balans verstoord van het natuurlijke systeem.

More grants

Floor Milikowski, Amsterdam

Investigative journalism book with the working title "Whose city is it?"... Read More

Désirée van Hoek, Amsterdam

Photo documentary 'A Note on Downtown' (working title) This research is the result of a twelve-year photographic investigation into... Read More

Berlage Usquert Foundation

Research, resulting in a publication and website, into the housing oeuvre of architect and urban planner Jan Steerenberg... Read More
view all grants