Cooperatie TAAK / James Beckett

Project ‘Palace Ruin’ op de zuidas van Amsterdam

Meer subsidies

Malavika Gopalakrishnan, TU Delft

Reiskosten naar Mumbai, India, voor masteronderzoek ‘Appropriation of Water’… Read More

St. Berlagehuis Usquert

Documentaire  over stadsvernieuwing in Groningen in de jaren 1970-1980; werktitel ‘Vernieuw de stad!’… Read More

NO.ORDPEIL landschap.erfgoed

Project ‘Dijkenlandschap Fryslân. Karakteristieke kenmerken van Friese dijken en de klimaatbestendige kansen’… Read More

BSNP en NVTL

Fase 3 van het project Regio van de Toekomst… Read More
bekijk alle subsidies