De familie van Eesteren

De hele Alblasserwaard gonst van ijver en ondernemingszin. Geen wonder dat Balten van Eesteren (1874-1967) in 1897 Nieuwe Tonge verwisselde voor Alblasserdam. Nog datzelfde jaar liet hij zijn eerste kind, Cornelis van Eesteren, inschrijven bij de burgerlijke stand. Er zouden nog drie zoons en drie dochters volgen.

Begonnen als metselaar, schakelde hij in 1896 over op de aannemerij en kreeg hij al snel grote opdrachten, zoals in 1903 de bouw van het kantoor van Smits Scheepswerven. In 1906 associeerde hij zich met Leendert Boele tot Boele & Van Eesteren. Ook al heeft Leen Boele zich in 1918 terug- getrokken uit het bedrijf, toch is deze firmanaam tot op de dag van vandaag blijven bestaan.

De derde zoon, Jacobus Pieter (1901) kwam bij zijn vader in de zaak, maar verliet in 1930 Boele & Van Eesteren om een eigen bedrijf te beginnen. Hij deed dit met instemming van zijn vader mits hij zich in de regio Den Haag vestigde. De eerste grote opdracht van bouwbedrijf J.P. van Eesteren was de bouw van het Feyenoord Stadion midden jaren dertig.

Inmiddels was Balten van Eesteren ook actief geworden in de gemeentepolitiek van Alblasserdam, vanaf 1913 als raadslid, van 1919 tot 1924 als wethouder. In dat laatste jaar werd hij statenlid voor de CHU in de provincie Zuid-Holland. Begin jaren twintig, toen Alblasserdam met aanzienlijke woningnood te kampen had, was Van Eesteren de motor achter het uitbreidingsplan Dam. Zijn zoon Cornelis fungeerde hierbij als gratis stedebouwkundig adviseur.

In 1924 vestigde Boele & Van Eesteren zich in Den Haag. Dit betekende ook dat de familie Van Eesteren daarheen verhuisde. Als na Van Eesterens vertrek uit Alblasserdam de nieuwe woonwijken opgeleverd worden, besluit de gemeenteraad om de nieuwe, brede singel, die het dorp als een groene strook doorkruist, naar hem te noemen: de Van Eesterensingel. Het is niet ondenkbaar dat Cornelis deze ruim opgezette singel, voorzien van gescheiden verkeerswegen, heeft ontworpen. Dit is niet met zekerheid bekend, want in de meidagen van 1940 is het gemeentearchief door oorlogsgeweld grotendeels vernietigd.

Een andere tastbare herinnering aan de aanwezigheid van de familie Van Eesteren in Alblasserdam is een woonhuis dat Cornelis van Eesteren in 1923 ontwierp voor de weduwe Van Zessen-Zwartbol: het Huis van Zessen, dat thans eigendom is van de EFL Stichting.

Foto: Huub van Eesteren tijdens seminar Mapping the City, 2014, door Roberto Rocco

Meer actueel

Van Eesteren Leerstoel

In 2013 is aan de TU Delft de Van Eesteren Leerstoel ingesteld. Deze wordt gefinancierd door de EFL Stichting, het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de TU… Read More

‘Want de grond behoort ons allen toe’ krijgt de mr. J. Dutilhprijs 2020

Op 10 juni 2021 is de tweejaarlijkse mr. J. Dutilhprijs 2020 uitgereikt aan Hanneke Oosterhof voor haar boek ‘Want de grond behoort ons allen toe’. Read More
alle berichten