Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Van Eesteren Fellowship

De Van Eesteren Fellowship (voorheen Leerstoel) is een initiatief van de EFL-Stichting. In 2015 is deze leerstoel tot stand gekomen in samenwerking met het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de TU Delft. Professor Frits Palmboom heeft deze leerstoel bekleed. In zijn periode (2015 – medio 2018) stond – vanuit een interdisciplinair perspectief – onderzoek naar de wisselwerking tussen de stedenbouw en de fysieke condities van het (Nederlandse) deltalandschap centraal. In juni 2018 is het resultaat van dit onderzoek verschenen in de vorm van de publicatie ‘IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief’.

De Stichting heeft in overleg met de TU Delft en AMS (Amsterdam Metropolitan Solutions) besloten om dit project te continueren waarbij inhoudelijk de focus ligt op ontwerpend onderzoek op verschillende schaalniveaus en het inzetten van ontwerpkracht om grootstedelijke vraagstukken te onderzoeken en te vertalen naar nieuwe en toekomstbestendige concepten.

Het verheugt de EFL Stichting dat vanaf september 2019 Caroline Newton als associate professor de nieuwe houder is van de Van Eesteren Fellowship.

Lees meer over het onderzoek van Frits Palmboom.