Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Van Eesteren Leerstoel

De Van Eesteren leerstoel is een initiatief van de EFL-Stichting. De afgelopen periode is deze leerstoel tot stand gekomen in samenwerking met het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de TU Delft. Professor Frits Palmboom heeft deze leerstoel bekleed. In zijn periode stond – vanuit een interdisciplinair perspectief – onderzoek naar de wisselwerking tussen de stedenbouw en de fysieke condities van het (Nederlandse) deltalandschap centraal. In juni 2018 is het resultaat van dit onderzoek verschenen in de vorm van de publicatie ‘IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief’.

Op dit moment is de Stichting in overleg met de TU Delft en AMS (Amsterdam Metropolitan Solutions) om de leerstoel te continueren waarbij inhoudelijk de focus ligt op ontwerpend onderzoek op verschillende schaalniveaus en het inzetten van ontwerpkracht om grootstedelijke vraagstukken te onderzoeken en te vertalen naar nieuwe en toekomstbestendige concepten.

Het is de ambitie van de EFL Stichting om deze leerstoel in september in te vullen met een nieuwe hoogleraar. Hiervoor is de stichting actief op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en sponsoren. Lees meer over de Van Eesteren Leerstoel.