Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

EFL Bibliotheek

De EFL Bibliotheek, ondergebracht bij de TU Delft, is de grootste collectie boeken over onderzoek, ontwerp en bestuur in de stedenbouw in de periode 1870-1970.

De EFL Stichting heeft in 2011 het initiatief genomen een collectie samen te stellen met vakliteratuur uit de periode 1870-1970. De bibliotheek is ondergebracht in de bibliotheek van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

In de bibliotheek is al het materiaal verzameld, zowel in boekvorm als gedigitaliseerd, dat interessant is voor de Stichting. Daaronder vallen niet alleen publicaties met een biografische inhoud, maar ook titels over stedenbouw in het algemeen, ruimtelijke ordening, architectuur, landschapsarchitectuur en woningbouw.

De collectie omvat de periode 1870 tot 1970, waarbij de nadruk ligt op de periode dat Van Eesteren en Van Lohuizen hebben samengewerkt. De EFL Bibliotheek is bedoeld om te worden gebruikt als inspiratie voor studenten en onderzoekers en door ieder ander die geïnteresseerd is in onderzoek, ontwerp en bestuur in de stedenbouw. De relatie tussen deze drie onderwerpen was van groot belang voor Van Eesteren en Van Lohuizen. Ook de internationalisering van de stedenbouw wordt betrokken bij het samenstellen van de collectie.

Om de EFL Bibliotheek te vinden, ga naar Discovery, de search box op de homepage van de TU Delft Library. Scroll iets naar beneden tot bij de tab “Boeken en tijdschriften”. Gebruik de zoekterm EFL-Bibliotheek om alle publicaties in de collectie te vinden. De digitale titels zijn te vinden in het Cultural Heritage Repository. Een link naar de boeken verschijnt links bovenaan onder “Collection”. Vrijwel alle papieren boeken bevinden zich in de bibliotheek van de faculteit Bouwkunde. Enkele publicaties van voor 1900 worden bewaard in de Trésor. Met uitzondering van die in de Trésor zijn alle titels beschikbaar voor uitleen. Om een boek te lenen is een bibliotheekpas of campuskaart vereist.

Bibliotheek, Faculteit Bouwkunde, TU Delft, ontwerp: Fokkema&Partners

Bibliotheek, Faculteit Bouwkunde, TU Delft, ontwerp: Fokkema&Partners