Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Nieuw beleid

De EFL Stichting richt haar vizier op de toekomst.

DE EFL Stichting wil een grotere bijdrage leveren aan het actuele vakdebat van de ruimtelijke planning- en ontwerpdisciplines. Bij het beoordelen van subsidieaanvragen zal vanaf 1 december 2018 de relevantie voor de hedendaagse ontwikkeling van stad en land, zwaarder meewegen. Wat is de nagestreefde c.q. mogelijke impact van het ingediende voorstel op beleid, politiek, ontwerp en onderzoek? Welke nieuwe inzichten  en welke nieuwe kennis levert het op die ons kan helpen steden en landschappen beter te doorgronden zodat we  betere keuzes kunnen maken voor de toekomst?  EFL is op zoek naar voorstellen met lessen die voor andere partijen relevant kunnen zijn.