Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Nieuw beleid

De EFL Stichting richt haar vizier op de toekomst.

DE EFL Stichting wil een grotere bijdrage leveren aan het actuele vakdebat. Dat is de reden voor een lichte koerswijziging die onder meer tot uiting komt in het subsidiebeleid. Bij het beoordelen van subsidieaanvragen zal vanaf nu de relevantie voor de hedendaagse ontwikkeling van steden, zwaarder meewegen. Wat is de impact van het ingediende plan op beleid, politiek, ontwerp en onderzoek? Welke nieuwe inzichten  en welke nieuwe kennis levert het op die ons kan helpen steden beter doorgronden zodat we  betere keuzes kunnen maken voor de toekomst?  EFL is op zoek naar plannen met lessen die voor andere partijen relevant kunnen zijn.