Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Subsidies

steun voor onderzoek, studiereizen en publicaties

In aanmerking komen aanvragen op het gebied van stedenbouw, planning en landschapsarchitectuur. Een vraag stellen kan door onderstaand contactformulier in te vullen.

Wilt u direct een subsidieaanvraag doen? Download dan hier het subsidieaanvraagformulier en stuur dit volledig ingevuld op naar info@efl-stichting.nl
Het formulier zal worden beoordeeld door de EFL bestuursleden. Lees voordat u het formulier invult de subsidievoorwaarden aandachtig door.

Subsidie Simpel

Het simpele subsidie formulier

Toegezegde subsidies 2017

 • Floor Milikowski, Amsterdam Onderzoeksjournalistiek boek met als werktitel ‘Van wie is de stad?’

 • Uitgeverij Blauwdruk Themadossier Veenweidelandschap van het tijdschrift de Blauwe Kamer

 • Marjan van Herpen, Amsterdam Constants stadsloket fase 1: Denktank

 • Stichting OASE Nummer ‘Narrating Urban Landscapes’ van het blad OASE

 • Uitgeverij De Bezig Bij Onderzoek tbv publicatie over L.S.P. Scheffer, hoofd stadsontwikkeling 1928-52

 • Sandra van Assen Stedenbouw i.s.m. Annelies Hartman Cultuurhistorie: Project ‘Friese badcultuur. TOEN. HIER. NU’, onderdeel TOEN

 • Stichting Arcam Ontwikkeling en realisatie Stads- en Watermaquette

 • Gemeentemuseum Den Haag Reconstructie Maison d’Artiste op basis van oorspronkelijke foto’s van Doesburg en Van Eesteren

Toegezegde subsidies 2016

 • Urban Language Onderzoek ‘How can we steer Chongming Eco-Island into a more resilient direction in the face of increasing urban pressure and climate change?’

 • Stichting Beeldlijn Onderzoek naar krimp in Noord-Nederland resulterend in 4-delige serie voor tv.

 • Universiteit van Amsterdam Masterstudio met thema ‘The iCity’.

 • Trancity, Haarlem Pulicatie ‘De stofwisseling van een gezonde stad – ontwerpend onderzoek in de praktijk’.

 • MORE Architecture Project ‘Progress & Prosperity’, onderzoek naar het succesvolle Chinese stedelijke model.

 • Future Cities Presentatie van multimediaproject tijdens Habitat III, VN-conferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling.

 • NO.ORDPEIL landschap.erfgoed Project ‘Dijkenlandschap Fryslân. Karakteristieke kenmerken van Friese dijken en de klimaatbestendige kansen’

 • DELVA Landscape Architects Engelse vertaling publicatie ‘Buiksloterham Circulair – ontwerpen aan de postindustriële stad’

 • Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig Wandelgids: ‘De mooiste vinexwandelingen van Nederland’

 • nai010 uitgevers, Rotterdam Publiekseditie proefschrift Stef Jacobs: ‘Mart Stam. Dichter van staal en glas’

 • ISOCARP2015 Publicatie ‘Urban Challenge Book’ met resultaten van congres Cities save the world

 • Cooperatie TAAK / James Beckett Project ‘Palace Ruin’ op de zuidas van Amsterdam

 • Technische Universiteit, Delft Onderzoek naar ‘Planningscultuur en de rol die het handboek daarin speelt. Verleden, heden en toekomst’

 • Edwin Trommelen, Amsterdam Documentaire ‘Het zilveren jubileum van een bouwkavel’

 • MLA+ Rotterdam Project ‘Polderen in de Chinese stad’

 • Uitgeverij THOTH Publicatie ‘Jongens, maak het maar mooi – Ambtenaar in Amsterdam 1963 – 1986’

 • Technische Universiteit, Delft Aantal extra nummers van het tijdschrift van de Van Eesteren Leerstoel ‘LINES’

 • Vrije Universiteit, Amsterdam Publicatie proefschrift ‘De paradijsmethode. Opvattingen over het moderniseren van etc.’

 • Kees Doevendans & Anne Schram Kortlopend onderzoek naar de laat 19e– en vroeg 20e-eeuwse stedenbewegingen

 • Krill Architectuur Publicatie t.b.v. het project Proto Tamansari

 • Cedla, Amsterdam Reiskosten onderzoeksreis in het kader van project ‘Planning for deathscapes on the outskirts of Lima’

 • Uitgeverij Blauwdruk Publicatie maartnummer Blauwe Kamer: een themadossier over Almere

 • Shock Safe Nepal Project ‘Shock Safe Nepal’ – aardbevingsbestendig bouwen op het platteland van Nepal

 • René Boer, Amsterdam Onderzoeksproject UN/SMOOTH CITY

 • Universiteit van Amsterdam Project EU@Amsterdam – een stedelijke raad

 • RUIMTEVOLK Drie edities van RUIMTEVOLK College 2016

 • Uitgeverij THOTH Publicatie met werktitel ‘De veranderbare stad – Veranderingspatronen van Amsterdamse buurten en bouwblokken’

 • Trancity, Haarlem Engelstalige publicatie met als werktitel ‘Frame the City’

 • nai010 uitgevers Boek ‘Introductie van Constant’

 • Stichting Oase publicatie tijdschrift OASE: ‘Grenzenloos: transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw’

Toegezegde subsidies 2015

 • Uitgeverij Blauwdruk Wageningen: publicatie Duurzame landschapsarchitectuur

 • Trancity, Haarlem Publicatie “Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam 2.0”

 • Technische Universiteit, Delft 3-daagse workshop on ‘International Planning History’

 • Van Eesterenmuseum Amsterdam: themaproject ‘Werk in West’ met diverse activiteiten in 2015

 • Suzanna Jansen Amsterdam: onderzoek en schrijven van boek waarin Cornelis van Eesteren grote rol speelt

 • INTI, Almere Publicatie “Shenzhen: From Factory of the World to World City”

 • COCOCAN, Amsterdam Project ‘Home at Work’ voor fase 2 van ontwerpend onderzoek

 • Wageningen Universiteit Onderzoek na storm Sandy in New Jersey, VS (masterthesis landschapsarchitectuur)

 • Stichting EGEA Utrecht (European Geography Association): congres ‘Driving into the future’, thema: duurzame mobiliteit (september 2015)