Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Over de EFL Stichting

Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de nalatenschap van de architect-stedenbouwkundige prof. C. van Eesteren (1897-1988) en van zijn collega en geestverwant planoloog-stedenbouwkundige prof.ir. Th.K. van Lohuizen (1890-1956). Hun namen zijn voor altijd verbonden aan het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) voor de stad Amsterdam uit 1934, waarin een grote uitbreiding naar het westen en het zuiden van de stad werd voorzien.

De EFL Stichting, mede-vernoemd naar Van Eesterens echtgenote Frieda Fluck, is in 1975 opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds is zij gericht op het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van Lohuizen. Anderzijds stimuleert de stichting via subsidies de ontwikkeling van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Ascona, 1927

Ascona, 1927

Bestuur en organisatie

Voorzitter
mevr. ir. H.M. Blank

Secretaris / Penningmeester
mr. H. van Eesteren

Leden
ir. R.W. Bleker
mevr. drs. J.C. Edens
prof.dr. J.J.M. Hemel
mevr. dr.ir. J.M. de Jonge
prof.dr.ir. V.J. Meyer
prof.dr. A.J.J. van der Valk

Secretariaat
Femke E. Dijkstra

ANBI gegevens